Graphics Wallpapers Flag of Estonia Estonian flag graphics (4)Meie lasteaed on mittetulundusühing, mida juhib lastevanematest koosnev juhatus. Lisaks kuuluvad juhatusse Lasteaia juhataja ja üks personali esindaja. Juhatus valitakse igal aastal märtsikuus toimuval aastakoosolekul. Aastakoosoleku pädevuse määrab põhikiri. Lasteaia tegevuse praktiliseks korrraldamiseks ja personali juhtimiseks võtab juhatus tööle juhataja. Praegu on lasteaia juhatajaks Epp Männik 50 % tööajaga. Teise poole tööajast töötab Epp kasvatajana.

Juhatuse liikmete poole võib alati pöörduda oma murega või ka mõne ettepanekuga lasteaia tegevuse arendamiseks. Te võite võta ühendust meiega: styrelsenestniskaforskolan@gmail.com


Sweden

Vår förskola är en ideell organisation som leds av en styrelse som består av föräldrar. Dessutom innefattas förskolechefen samt en personalrepresentant. Styrelsen väljs vid årsmötet i mars månad av varje år. För närvarande är förskolecjefen Epp Männik.

Ni kan närsomhelt vända er till styrelsen vid frågor, synpunkter eller förslag för förbättringar i förskolan. Maila styrelsen på följande address: styrelsenestniskaforskolan@gmail.com  


uk

Our preschool is a not-for-profit organisation led by a Board of Trustees, largely consisting of parents . In addition the preschool manager  and a staff representative form part of the board. The Board is elected every year at the Annual General Meeting (AGM) held in March . The Board is elected to steer the strategic and practical operations of the preschool.

You can always contact the Board in case of any concern, query or proposal for improvements in the preschool. Contact us at: styrelsenestniskaforskolan@gmail.com

  • Esimees / Styrelseordförande /Chair of Board
  • Sekretär / Sekreterare / Secretary
  • Laekur / Kassör / Treasurer – Ave Sillard
  • Ametita liige / ledamot / member 
  • Ametita liige / ledamot / member 
  • Juhataja / Förskolechef/ Head of preschool – Epp Männik
  • Personali esindaja / Personal representant / Personell representative