Graphics Wallpapers Flag of Estonia Estonian flag graphics (4)Iga päev õpivad lapsed lasteaias palju uut ja põnevat. Pedagoogilise tegevuse planeerimisel lähtume Rootsi eelkooli õppekavast ja Lasteaia tegevuskavast. Mitmekeelsuse arendamisel on meil abiks keelearendusplaan ja Kooliameti juhised. Mitu keelt lasteaias- teooria ja praktika. Laste mängud ja tegevused toimuvad päevakava alusel.
pedagoogiline tegevusSwedenVarje dag lär sig baren något spännande och nytt. Den pedagogiska verskamheten baseras på den svenska läroplanen för förskolor. Som grund till flerspråkigt lärande finns en språkutvecklingsplan samt stödmaterialet, Flera språk i förskolan. Barnens lek och aktiviteter baseras på dagordningen.


ukThe children learn something new and exiting every day. The pedagogical activites are based on a number of plans that adhere to the Swedish curriculum for preeschools. An annual plan is approved by the Board at the Annual General Meeting. For multilingual support, the preschool has a language-development-plan and the document for multilingual support in preschool. The daily plans are based on the childrens play and activties.